uploadfile/1393496792.jpg123
新闻中心
当前位置:首页 > 新闻中心 > 学院公告
平邮通知
发布时间:2017-06-21 08:51:07 点击量:550
 

                                                                                                                             请张贴

      请下列人员到北二楼二楼大厅疑难信箱领取邮件(地址:北二楼二楼大厅 咨询电话:82668721

     

      国内周津炜  张知翔  姜云刚  郑建涛  王毅斌  宋国兵  武林林  沈珑桓      张志祥  马志江          邓文川        王治宙         赵秋阳  齐志鹏   奉朝洋  姚程宁      卢银彬  李延贤    琦(2份)邓俊杰(2)

   

      国外: TONG ZHAO5       BingLi (2)         Mr Z Zhou    Yuxun Ren            Prof.Xiaozhou Wu   Mr Yang Xu     Li Y.S.              Aibin Zhu          Guangtao Duan        WU ZHIQIANG          Mengmeng Ren       JIAN LI    Dr.Lionel Vayssieres

    

       注:1、所有信件按原单打印。

              2、全部信件,保留两周

 

                                                                                                                           能动学院

                                                                                                                          2017.6.20

 

下一篇:能动学院发放2017年硕士生录... 上一篇:特快 挂号 汇款 包裹通知